Langkah Pemeriksaan

Langkah Pemeriksaan

Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik telah dimuat dalam media elektronik yakni pada website Badan Pengawas Mahkamah Agung :

http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*